Talvivaaran kaivoksen ympäristötarkkailu


Talvivaaran kaivoksen päästöjä ja ympäristövaikutuksia tarkkailaan viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailun laajuus vaihtelee siten, että joka kolmas vuosi  on niin sanottu laajemman tarkkailun vuosi. Yksityiskohtaisen tarkkailuohjelman voit ladata: 
 

   
PDF.File Talvivaaran ympäristötarkkailuohjelma
Talvivaara Sotkamo Oy:n Konkurssipesä
Talvivaaran kaivoksen velvoitetarkkailu - Vuosiraportti 2014
PDF.File 1. Kansilehti 2014
PDF.File 2. Sisällysluettelo
PDF.File 3. Yhteenveto
PDF.File Liite, Talvivaara melumalli 2014
PDF.File Osa I Tarkkailun taustatiedot final
PDF.File Osa II Käyttötarkkailu 2014
PDF.File Osa III  Vesipäästöjen tarkkailu 2014
PDF.File Osa IV Pistemäiset ilmapäästöt 2014
PDF.File Osa V Pintavesien laadun tarkkailu 2014
PDF.File Osa VI Pintavesien biologinen tarkkailu piilevät 2014
PDF.File Osa VII Kalataloustarkkailu 2014
PDF.File Osa VIII Pohjavesitarkkailu 2014
PDF.File Osa IX Pölylaskeuman tarkkailu 2014
PDF.File Osa X Jätejakeiden tarkkailu 2014
Talvivaaran ympäristötarkkailuraportti 2014
PDF.File Talvivaara, pintavedet syyskuu 2014, kierros II jokipisteet
PDF.File Talvivaara, pintavedet syyskuu 2014, Oulujoen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet syyskuu 2014, Vuoksen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet elokuu 2014, kierros II jokipisteet
PDF.File Talvivaara, pintavedet elokuu 2014, Oulujoen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet elokuu 2014, Vuoksen suunta II
PDF.File Talvivaara, pintavedet elokuu 2014, Vuoksen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet heinäkuu 2014, kierros II jokipisteet
PDF.File Talvivaara, pintavedet heinäkuu 2014, Oulujoen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet heinäkuu 2014, Vuoksen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet kesäkuu 2014, kierros II, jokipisteet
PDF.File Talvivaara, pintavedet kesäkuu 2014, Oulujoen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet kesäkuu 2014, Vuoksen suunta II
PDF.File Talvivaara, pintavedet kesäkuu 2014, Vuoksen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet toukokuu 2014, kierros II jokipisteet
PDF.File Talvivaara, pintavedet toukokuu 2014, Oulujoen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet toukokuu 2014, Vuoksen suunta II
PDF.File Talvivaara, pintavedet toukokuu 2014, Vuoksen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet huhtikuu 2014, kierros II jokipisteet
PDF.File Talvivaara, pintavedet, huhtikuu 2014, Vuoksen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet, huhtikuu 2014, Oulujoen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet, maaliskuu 2014, 1. kierros, kaivospiirin ulkopuoliset järvet
PDF.File Talvivaara, pintavedet, maaliskuu 2014, 1. kierros, Oulujoen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet, maaliskuu 2014, 1. kierros, Vuoksen suunta
PDF.File Talvivaara, pintavedet, maaliskuu 2014, 2. kierros 2
PDF.File Talvivaara, pintavedet, maaliskuu 2014, 2.kierros 1
PDF.File Talvivaara, pintavedet, helmikuu 2014
PDF.File Talvivaara, pintavedet, helmikuu 2014, lisäanalyysit
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu tammikuu 2014 2. kierros
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu tammikuu 2014 1. kierros
Talvivaaran ympäristötarkkailuraportti 2013
PDF.File 01 Talvivaara 2013 (ID 14443)
PDF.File 02 Talvivaara sisällysluettelo 2013
PDF.File 03 Talvivaara yhteenveto ympäristötarkkailuraportista 2013 (ID 14445)
PDF.File 04 Talvivaara osa I Taustatiedot 2013 (ID 14446)
PDF.File 05 Talvivaara osa II Käyttötarkkailu 2013 (ID 14447)
PDF.File 06 Talvivaara osa III Päästötarkkailu 2013 (ID 14448)
PDF.File 07 Talvivaara osa IVa Pintavedet 2013 (ID 14449)
PDF.File 08.01 Talvivaara osa IVb1 Kasviplankton 2013 (ID 14895)
PDF.File 08.02 Talvivaara osa IVb2 Piilevät 2013 (ID 14452)
PDF.File 08.03 Talvivaara osa IVb3 Pohjaeläimet (ID 14453)
PDF.File 08.04 Talvivaara osa IVb4 Vesisammalet 2013 (ID 14454)
PDF.File 08.05 Talvivaara osa IVb5 Kolmisopen vesikasvillisuus 2013 (ID 14455)
PDF.File 09 Talvivaara osa IVc Kalatalous 2013 (ID 14450)
PDF.File 10 Talvivaara osa V Biologinen tarkkailu maa-alueet 2013 (ID 14458)
PDF.File 11 Talvivaara osa VI Pohjavesi 2013 (ID 14441)
PDF.File 12 Talvivaara osa VII Pölyraportti 2013 (ID 14442)
PDF.File 13 Talvivaara osa VIII Tärinälausunto 2013 (ID 14456))
PDF.File 14 Talvivaara osa IX Jätejakeet 2013 (ID 14457)

  

PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu joulukuu 2. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu joulukuu 1. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu marraskuu 2. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistotarkkailu marraskuu 1. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu lokakuu 2. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu lokakuu 1. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu syyskuu 2. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu syyskuu 1. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu elokuu 2. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu elokuu 1. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu elokuu 2013 Vuoksen suunta vko 32 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu elokuu 2013 Lammet ja purot vko 32 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu elokuu Oulujoen suunta vko 32 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu heinäkuu 2. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu heinäkuu 1. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu kesäkuu 2. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu kesäkuu 1. kierros 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 22 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 21 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 20 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 19 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 17 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 16 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 15 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 14 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 13 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 12 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 11 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 9 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 8 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 7 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 6 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 5 2013
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 4 2013

  

   
PDF.File Talvivaaran ympäristötarkkailuohjelma
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 51 2012
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 50 2012
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu vko 49 2012
PDF.File Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 TUTKIMUSTODISTUS
PDF.File Talvivaara ylimääräinen vesistötarkkailu vko 47 2012
PDF.File Talvivaara ylimääräinen vesistötarkkailu vko 46 2012
PDF.File Talvivaara ylimääräinen vesistötarkkailu vko 45 2012
PDF.File Talvivaara vesistötarkkailu lokakuu 2012
PDF.File Talvivaaran vesistötarkkailun tulokset 2012 syyskuu
PDF.File Talvivaaran vesistötarkkailun tulokset 2012 elokuu kierros2
PDF.File Talvivaaran vesistötarkkailun tulokset elokuu 2012 kierros1
PDF.File Talvivaaran vesistötarkkailun tulokset heinäkuu 2012

 

Talvivaaran ympäristötarkkailuraportti 2012
PDF.File Sisällysluettelo 2012
PDF.File Talvivaara 2012 ympäristötarkkailu, yhteenveto raportista
PDF.File Talvivaara osa I Taustatiedot 2012
PDF.File Talvivaara osa II Käyttötarkkailu 2012
PDF.File Talvivaara osa III Päästötarkkailu 2012
PDF.File Talvivaara osa IVa Pintavedet 2012 liitteet
PDF.File Talvivaara osa IVa Pintavedet 2012 teksti
PDF.File Talvivaara osa IVc Pölyraportti 2012
PDF.File Talvivaara osa IVd Melumittaus 2012
PDF.File Talvivaara osa V Jätejakeet 2012
PDF.File Talvivaara osa IVb Pohjavesi 2012
Talvivaaran ympäristötarkkailuraportti 2011
PDF.File  Talvivaara tiivistelmä raportista 2011
PDF.File  Talvivaara sisällysluettelo 2011
PDF.File  Talvivaara osa I Taustatiedot 2011
PDF.File  Talvivaara osa IIa käyttötarkkailu 2011
PDF.File  Talvivaara osa IIb rakentamisen tarkkailu 2011
PDF.File  Talvivaara osa III päästötarkkailu 2011
PDF.File  Talvivaara osa IVa pintavedet
PDF.File  Talvivaara osa IVb pohjavesi 2011
PDF.File  Talvivaara osa IVc pöly 2011
PDF.File  Talvivaara osa IVd melu 2011
PDF.File  Talvivaara osa IVe tärinä 2011
PDF.File  Talvivaara osa V jätejakeiden tarkkailu 2011

 

Talvivaaran  ympäristötarkkailuraportti 2010
PDF.File  Talvivaaran  ympäristötarkkailuraportti yhteenveto 2010  
PDF.File  Talvivaaran taustatiedot 2010 
PDF.File  Talvivaaran käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu 2010 
PDF.File  Talvivaara päästötarkkailu 2010 
PDF.File  Talvivaara pintavedet ja kalat 2010 
PDF.File  Talvivaara vesikasvit 2010
PDF.File  Talvivaara pohjavedet 2010
PDF.File  Talvivaara biologinen tarkkailu maa-alueilla 2010
PDF.File  Talvivaara pölylaskeuman tarkkailu 2010
PDF.File  Talvivaara melunmittaukset, Pöyry Energy Oy 2010
PDF.File  Talvivaara tärinämittaus 2010
PDF.File  Talvivaara jätejakeiden kaatopaikkakelpoisuus 2010

  

Talvivaaran  ympäristötarkkailuraportti 2009
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 yhteenveto
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 sisällysluettelo
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 osa I tarkkailun taustatiedot
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 osa II käyttö- ja rakentaminen
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 osa III päästötarkkailu
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 osa III päästötarkkailu Liitteet
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 osa IV a pintavedet
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 osa IV b pohjavedet
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 osa IV c liito-oravat
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 osa IV d pölylaskeuma
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 osa IV e hiukkasmittausraportti
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 osa IV f melumittaukset
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2009 osa IV g tärinä

  

Talvivaaran  ympäristötarkkailuraportti 2008
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 yhteenveto
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 sisällysluettelo
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa I Tarkkailun taustatiedot
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa II Käyttö- ja rakentaminen
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa III päästötarkkailu
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa IV a Pintavedet
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa IV b Vesikasvillisuus
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa IV c Sedimentini laatu - GTK
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa IV d Pohjavedet
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa IV e Biologinen tarkkailu maa-alueilla
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa IV f Pölylaskeuma
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa IV g Hengitettävien hiukkasten mittaukset
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa IV h1 Melumittaukset
PDF.File  Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa IV h2 Melumittaukset
PDF.File   Talvivaara ympäristötarkkailu 2008 osa IV i Tärinämittaukset