Yhtiön

päätävoite on hyödyntää Sotkamossa olevia monimetalliesiintymiä käyttäen biokasaliuotusteknologiaa.
Lue lisää

Biokasaliuotus

on prosessi, jossa bakteerien avulla metallit liuotetaan malmista.
Lue lisää

Kestäväkehitys 2013    
Q3 2013 webcast    
Vuosikertomus 2012    

Paikanpäällä.fi Blogi

     

https://twitter.com/talvivaara

   

https://twitter.com/talvivaara