Yhtiön

päätävoite on hyödyntää Sotkamossa olevia monimetalliesiintymiä käyttäen biokasaliuotusteknologiaa.
Lue lisää

Biokasaliuotus

on prosessi, jossa bakteerien avulla metallit liuotetaan malmista.
Lue lisää

Q1 2014 tulos

   
Kestäväkehitys 2013    
   

Paikanpäällä.fi Blogi