Yhtiön

päätävoite on hyödyntää Sotkamossa olevia monimetalliesiintymiä käyttäen biokasaliuotusteknologiaa.
Lue lisää

Biokasaliuotus

on prosessi, jossa bakteerien avulla metallit liuotetaan malmista.
Lue lisää

Q1 2014 tulos

   
FY2013 webcast FI    
Kestäväkehitys 2013    
   

Paikanpäällä.fi Blogi

     

https://twitter.com/talvivaara

   

https://twitter.com/talvivaara