Biokasaliuotus

Lue lisää

Talvivaara tiedotteet

27.02.2015 Talvivaaran katsaus operatiiviseen ja taloudelliseen tilanteeseen ja niiden kehittymiseen tammikuussa 2014-helmikuussa 2015 20.02.2015 Muutoksia ja päivityksiä Talvivaaran taloustiedottamisen aikataulussa 11.02.2015 Talvivaaralle poikkeuslupa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisajankohdasta 30.01.2015 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: Käräjäoikeus on myöntänyt lisäaikaa täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen laatimiselle varattuun määräaikaan 31.12.2014 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n taloustiedottamisen aikataulu vuodelle 2015 31.12.2014 Talvivaara julkaisee johdon osavuotiset selvitykset ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsausten sijasta 19.12.2014 Talvivaara asettaa toimimattomat tytäryhtiönsä selvitystilaan ja purkaa avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän 28.11.2014 Talvivaaran katsaus operatiiviseen ja taloudelliseen tilanteeseen ja niiden kehittymiseen tammi-marraskuussa 2014 24.11.2014 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: poikkeuslupa tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisemisesta 06.11.2014 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: Käräjäoikeuden päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssihakemuksesta 06.11.2014 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Lyhyen aikavälin rahoitusneuvotteluissa ei saavutettu toivottua tulosta 30.10.2014 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: Muutoksia Yhtiön johdossa 22.10.2014 Talvivaaran kaivoksella maaliskuussa 2012 sattuneeseen työtapaturmaan liittyvä syyteharkinta on valmistunut

Yrityssaneeraus

   
Kestäväkehitys 2013    
   

Paikanpäällä.fi Blogi