Mineraalivarannot

Talvivaaran esiintymät sisältävät kaksi monimetallista malmiota, Kuusilammen ja Kolmisopen. Mineraalivarannot on luokiteltu australialaisen JORC-koodin mukaisesti ja kokonaismääräksi on arvioitu 0,07% Ni rajapitoisuudella 2 053 miljoonaa tonnia sisältäen 0,22 % nikkeliä, 0,50 % sinkkiä, 0,13 % kuparia ja 0,02 % kobolttia. Varannot sisältävät 4,5 miljoonaa tonnia nikkeliä ja 10,3 miljoonaa tonnia sinkkiä. Talvivaaran nykyiset kokonaismineraalivarannot on esitetty alla olevassa taulukossa.

JORC-Luokitus Talvivaaran Mineraalivarannot

Luokitus

Vuosi

Milj. tonnia

Nikkeli %

Koboltti %

Kupari %

Sinkki %

Uraani %

Todetut

2012

504,0

0,23

0,02

0,13

0,50

0,0017

 

2010

432,2

0,23

0,02

0,13

0,50

0,0017

Todennäköiset

2012

800,5

0,23

0,02

0,13

0,51

0,0017

 

2010

689,2

0,23

0,02

0,13

0,50

0,0018

Todetut ja toden.

2012

1 304,5

0,23

0,02

0,13

0,50

0,0017

 

2010

1 121,4

0,23

0,02

0,13

0,50

0,0018

Mahdolliset

2012

748,3

0,21

0,02

0,12

0,49

0,0018

 

2010

428,8

0,20

0,02

0,12

0,47

0,0017

Yhteensä

2012

2 052,8

0,22

0,02

0,13

0,50

0,0017

 

2010

1 550,2

0,22

0,02

0,13

0,49

0,0017

 

Malmiesiintymät soveltuvat hyvin avolouhintaan, koska niiden päällä on vain ohut maakerros, ja esiintymän geometrinen muoto on hyvä. Malmit voidaan louhia sivukivi-malmi -suhteella 1/1.